top of page

Lidé

Zuzana Štěrbová
Zuzana Štěrbová

Výzkumná pracovnice na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Dagmar Schwambergová
Dagmar Schwambergová

Výzkumná pracovnice na Katedře zoologie PřF UK a juniorní výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví

Šárka Kaňková
Šárka Kaňková

Výzkumný pracovník a odborný asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK

Zsófia Csajbók
Zsófia Csajbók

Výzkumný pracovník a odborný asistent na Fakulta humanitních studií UK

Saeed RezvaniNejad
Saeed RezvaniNejad

Student doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Vít Třebický
Vít Třebický

Výzkumný pracovník na Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy

Lucie Jelínková
Lucie Jelínková

Postgraduální studentka oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK

Jitka Třebická Fialová
Jitka Třebická Fialová

Výzkumný pracovník na Katedře zoologie, PřF UK a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK

Liliana Janáková
Liliana Janáková

Doktorandka psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Jan Havlíček
Jan Havlíček

Docent na oddělení etologie, katedry zoologie PřF UK a seniorní výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví

Kateřina Roberts
Kateřina Roberts

Výzkumnou pracovnice na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Jakub Fořt
Jakub Fořt

Doktorský student Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK a Psychologie na Filozofické fakultě UK

Žaneta Pátková
Žaneta Pátková

Výzkumná pracovnice na PřF, FHS a FTVS UK

bottom of page