top of page
Kateřina Roberts

Kateřina Roberts

Výzkumnou pracovnice na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Kateřina Roberts je výzkumnou pracovnicí na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Její výzkum se zaměřuje primárně na těhotenské nevolnosti a zvracení, kde zkoumá jejich prediktory, mechanismy a možnou adaptivní funkci. Zajímá se také o těhotenské averze a chutě a další aspekty těhotenství a lidské reprodukce. Kromě toho se také zabývala vlivem hormonální antikoncepce na výběr partnera a roli MHC genů při výběru partnera a následné dopady na plodnost. Vystudovala doktorské a magisterské studium v oboru zoologie a bakalářské studium v oboru ekologická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Linky

Orcid

Scholar

ResearchGate

Publikace

Fiurašková, K., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2021). Dietary and psychosocial correlates of nausea and vomiting in pregnancy. Food Quality and Preference, 93, 104266.


Hlaváčová, J., Flegr, J., Fiurašková, K., & Kaňková, Š. (2021). Relationship between Latent Toxoplasmosis and Depression in Clients of a Center for Assisted Reproduction. Pathogens, 10(8), 1052.


Fiurašková, K., Roberts, S. C., Kaňková, Š., Hlaváčová, J., Calda, P., & Havlíček, J. (2022). Oral contraceptive use during relationship formation and current relationship satisfaction: Testing the congruency hypothesis in couples attending pregnancy and fertility clinics. Psychoneuroendocrinology, 135, 105451.


Roberts, K., Havlíček, J., Kaňková, Š., Klapilová, K., & Roberts, S. C. (2023). Testing effects of partner support and use of oral contraception during relationship formation on severity of nausea and vomiting in pregnancy. BMC Pregnancy and Childbirth, 23(1), 175.


Kaňková, Š., Hlaváčová, J., Roberts, K., Benešová, J., Havlíček, J., Calda, P., ... & Roberts, S. C. (2023). Associations between nausea and vomiting in pregnancy, disgust sensitivity, and first-trimester maternal serum free β-hCG and PAPP-A. Hormones and Behavior, 152, 105360.bottom of page