top of page
Zsófia Csajbók

Zsófia Csajbók

Výzkumný pracovník a odborný asistent na Fakulta humanitních studií UK

Jejími hlavními výzkumnými zájmy jsou výběr partnera a výzkum duševního zdraví z kvantitativního hlediska. Ve výzkumu výběru partnera zkoumá klíčové pozitivní a negativní dimenze hodnocení potenciálních partnerů: tzv. dealmakers a dealbreakers ve výběru partnera. Zkoumá, co je to mate value, jeho roli na partnerském trhu a jaké faktory ovlivňují vlastní vnímané mate value. Zajímá ji také, jak jsou partnerské preference integrovány do rozhodování o výběru partnera a jaký model má nejlepší predikce. Její výzkum duševního zdraví se zaměřuje na to, jak socioekonomické zázemí v dětství ovlivňuje depresi a kognitivní schopnosti. Studuje také longitudinální souvislost mezi depresí v pozdějším věku, kognicí a fyzickým zdravím. Dále propojuje výzkum výběru partnera s výzkumem duševního zdraví a studuje, jak lidé v partnerském vztahu vzájemně ovlivňují svoji duševní pohodu a duševní zdraví.
Používá různé statistické metody. Konfirmační faktorová analýza: nadšeně zkoumá klíčové dimenze percepce partnera. Growth mixture modeling: pomocí této metody učení bez učitele (unsupervised method) provedla studie, které identifikovaly smysluplné distinktivní longitudinální latentní trajektorie. Mediační analýza: ať už jde o longitudinální mediaci nebo průřezovou, je vždy schopná vymyslet path model.

Linky

ResearchGate

Scholar

Orcid

Personal web

Publikace

Cermakova, P. & Csajbók, Z. (2023). Household crowding in childhood and trajectories of depressive symptoms in mid-life and older age. Journal of Affective Disorders, 340, 456-461.


Csajbók, Z., Štěrbová, Z., Brewer, G., Cândea, C.A., De Backer, C.J.S., Fernández, A.M., Fisher, M.L., Garcia, J.R., Kruger, D.J., Massar, K., Oberzaucher, E., Quintelier, K.J.P., van Geffen, R.E., Varella Valentova, J., Varella, M.A.C., & Jonason, P.K. (2023). Individual differences in how desirable people think they are as a mate. Archives of Sexual Behavior, 1-16.


Csajbók, Z., Štěrbová, Z., Jonason, P. K., Cermakova, P., Dóka, Á., & Havlíček, J. (2022). Variation in depressive symptom trajectories in a large-scale sample of couples. Translational Psychiatry, 12, 1-6.


Csajbók, Z. & Berkics, M. (2022). Seven deadly sins of potential romantic partners: The dealbreakers of mate choice. Personality and Individual Differences, 186, 111334.


Csajbók, Z., & Berkics, M. (2017). Factor, factor, on the whole, who's the best fitting of all?: Factors of mate preferences in a large sample. Personality and Individual Differences, 114, 92-102.

Spolupráce

Peter K. Jonason

Témata pro možné diplomové práce

  • Dealbreaker (negative) and dealmaker (positive) factors of mate choice

  • Homogamy or assortative mating, partners’ similarity to each other

  • Mate value, predictors of desirability on the mating market

  • Depression in relationships, emotional contagion

Výuka

  • Academic writing and presentation skills SIS

  • Health Psychology SIS

  • Introduction to Psychology SIS

  • Introduction to Quantitative Methods in Social Sciences SIS

  • Statistics in Psychological Research III. SIS

bottom of page