top of page
Petr Freudenfeld

Petr Freudenfeld

Student magisterského oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK

Je studentem navazujícího magisterského oboru Zoologie (specializace Etologie a ekologie) na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se studiem lidské sexuální orientace, a to především biologickými faktory podílejícími se na jejím vzniku. V rámci své bakalářské práce se věnoval Roli prenatálních hormonů ve vývoji sexuální orientace a jeho tématem diplomové práce je Variabilita vývoje sexuální orientace u mužů a žen. Jeho školitelem je Jan Havlíček.

Linky

ResearchGate

Publikace

Valentova, J. V., Fořt, J., Freudenfeld, P., Varella, M. A. C., Amaral, B. H., & Havlíček, J. (2023). Different subgroups of homosexuality: Great ideas, little evidence, promising future. Archives of Sexual Behavior, 52(7), 3013–3018. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02548-z

bottom of page