top of page
Šárka Kaňková

Šárka Kaňková

Výzkumný pracovník a odborný asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK

Zabývá se především evoluční psychologií se zaměřením na reprodukci. Mezi hlavní okruhy témat, kterým se věnuje její pracovní skupina, patří studium těhotenství z mnoha interdisciplinárních perspektiv. Předmětem zájmu jsou faktory hormonální, imunologické, parazitologické, behaviorální a psychologické a jejich vzájemná interakce. Cílem je také sledovat vliv těchto proměnných na vývoj a zdraví dítěte. Mezi konkrétní témata, kterými se tým zabývá, patří například studium adaptivní funkce behaviorálního imunitního systému a jeho afektivní složky znechucení nebo vliv parazita Toxoplasma gondii na reprodukci.
Vystudovala učitelství pro střední školy v oboru biologie a matematika (Mgr.) na PřF UK. V roce 2007 získala RNDr. v oboru parazitologie na PřF UK a v roce 2011obhájila Ph.D. v oboru teoretické a evoluční biologie na PřF UK. V letech 2005-2017 pracovala jako vědecký pracovník na PřF UK, od roku 2018 působí jako odborný asistent na Katedře filosofie a dějin přírodních věd. V letech 2019-2021 pracovala jako seniorní výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví.
Výsledky její práce obohatily oblast výzkumu o nová témata, jako jsou vliv latentní toxoplazmózy na sekundární poměr pohlaví, na prenatální a postnatální vývoj dítěte a na lidskou plodnost. Její výzkumný tým, jako první, poskytl přímou podporu pro hypotézu kompenzační profylaxe v těhotenstvím. Publikovala přes 35 akademických prací (h-index = 11).
Je hlavním řešitelem projektu GAČR 23-05519S, Míra „disgustu“ před a po otěhotnění: imunologické a hormonální koreláty a dlouhodobý vliv na zdraví matky a dítěte a byla hlavním řešitelem v projektu GAČR 20-10464S, „Disgust“ v těhotenství: individuální rozdíly a longitudinální změny.

Linky

Orcid

Scholar

ResearchGate

Publikace

Kaňková, Š., Hlaváčová, J., Roberts, K., Benešová, J., Havlíček, J. Calda, P, Dlouhá, D., & Roberts, S.C. (2023). Associations between nausea and vomiting in pregnancy, disgust sensitivity, and first-trimester maternal serum free β-hCG and PAPP-A. Hormones and Behavior, 152: 105360. https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2023.105360


Kaňková, Š., Takács, L., Hlaváčová, J., Calda, P., Monk, C., & Havlíček, J. (2023). Disgust sensitivity in early pregnancy as a response to high pathogen risk. Frontiers in Psycholog,y 14: 1015927. https://doi: 10.3389/fpsyg.2023.1015927


Kaňková, Š., Takács, L., Krulová, M., Hlaváčová, J., Nouzová, K., Hill, M., Včelák, & J., Monkg, C. (2022). Disgust sensitivity is negatively associated with immune system activity in early pregnancy: Direct support for the Compensatory prophylaxis hypothesis. Evolution and Human Behavior, 43: 234-241, https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2022.02.001


Kaňková, Š., Kodym, P., Frynta, D., Vavřinová, R., Kuběna, A., & Flegr, J. (2007). Influence of latent toxoplasmosis on the secondary sex ratio in mice. Parasitology 134: 1709-1717. https://doi.org/10.1017/S0031182007003253


Kaňková, Š., Šulc, J., Nouzová, K., Fajfrlík, K., Frynta, D., & Flegr, J. (2007). Women infected with parasite Toxoplasma have more sons. Naturwissenschaften 94: 122-127. https://doi.org/10.1007/s00114-006-0166-2

Výuka

bottom of page