top of page
Agáta Kolingerová

Agáta Kolingerová

Magisterská studentka zoologie se specializací na etologii a ekologii

Vystudovala bakalářský obor biologie na Univerzitě Karlově v Praze a nyní na téže univerzitě pokračuje v magisterském studiu zoologie se specializací na etologii a ekologii. Její výzkum se zaměřuje na propojení fyzické zdatnosti a atraktivity, přičemž od bakalářské práce o atraktivitě obličeje přešla k magisterské práci o souvislosti mezi fyzickou zdatností a atraktivitou u žen. Pracuje pod vedením školitelky Mgr. Žanety Pátkové, PhD.

bottom of page