top of page
Jan Havlíček

Jan Havlíček

Docent na oddělení etologie, katedry zoologie PřF UK a seniorní výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví

Pracuje jako docent na oddělení etologie, katedry zoologie PřF UK a zároveň jako seniorní výzkumník v Národním ústavu duševního zdraví. Odborně se zabývá etologií člověka, a především evolučními aspekty sociální vnímání. Jeho výzkumná skupina studuje, jakým způsobem tělesný pach, tváře a hlasy ovlivňují utváření prvního dojmu, a to především v kontextu výběru partnera a fyzické kompetice. Dále se zabývá formováním partnerských vztahů, behaviorálním imunitním systémem a interakcí biologické a kulturní evoluce.
Vystudoval biologii (Bc.), antropologii (Mgr.) a filosofii dějin přírodních věd (Ph.D.) na PřF UK a v roce 2010 byl jmenován docentem v oboru antropologie. Účastnil se též několika dlouhodobých terénních výzkumů (např. Kamerun, Namibie, Papua-Nová Guinea). Byl hlavním řešitelem 7 výzkumných grantů GAČR a Univerzitního výzkumného centra. Publikoval více než 140 odborných textů (H-index = 34), včetně článků v prestižních odborných časopisech jako jsou Psychological Science, Philosophical Transactions of the Royal Society B a Proceedings of the Royal Society B. Je také spoluautorem několika knih (Antropologie smyslů, Lidský obličej, Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc, O původu kultury).

bottom of page