top of page
Marie Štěpánková

Marie Štěpánková

Studentka magisterského oboru Obecná biologie na Přírodovědecké fakultě UK

Po vystudování bakalářského oboru (Obecná biologie) na Přírodovědecké fakultě UK v Praze nyní Marie Štěpánková pokračuje navazujícím magisterským oborem na katedře Zoologie (specializace Ekologie a etologie) na stejné univerzitě. V rámci své diplomové práce se věnuje čichovému znechucení. Zaměřuje se především na roli rodičů při vývoji čichového znechucení u dětí. Pracuje pod vedením Jana Havlíčka.

bottom of page