top of page
Jitka Třebická Fialová

Jitka Třebická Fialová

Výzkumný pracovník na Katedře zoologie, PřF UK a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK

Bakalářský titul získala na Fakultě humanitních studií UK a magisterská studia úspěšně dokončila na Katedře obecné antropologie, FHS UK. Doktorský titul získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (program Teoretická a evoluční biologie). V současnosti je zaměstnaná na Katedře zoologie, PřF UK a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.
Zabývá se výzkumem čichové komunikace u člověka, a to především vnějšími faktory ovlivňujícími kvalitu lidské tělesné vůně jako je strava, afektivní stavy a nemoci. Dále se zaměřuje na vnímání druhých v rámci vnitropohlavního a mezipohlavního výběru, a to skrze modalitu čichovou, vizuální a akustickou. V neposlední řadě se zabývá rolí čichu ve vztahu matky a dítěte, faktory ovlivňujícími zahájení kojení či behaviorálním imunitním systémem.

Linky

Orcid

Scholar

ResearchGate

Publikace

Fialová, J., Třebický, V., Kuba, R., Stella, D., Binter, J. & Havlíček, J. (2020) Losing stinks! The effect of competition outcome on body odour quality. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375, 20190267. doi: 10.1098/rstb.2019.0267


Fialová, J., Roberts, S.C., & Havlíček, J. (2016). Consumption of garlic has positive effect on axillary body odor. Appetite, 97, 8-15.

Třebický, V., Delplanque, S., Ferdenzi-Lemaitre, C., Fink, B., Kuncová, L., Pátková, Ž., Roberts, S. C., Röder, S., Saxton, T. K. 


Schwambergová, D., Štěrbová, Z., Třebická Fialová, J., & Havlíček, J.  (2023). Cross-modal associations of human body odour attractiveness with facial and vocal attractiveness provide little support for the backup signals hypothesis: A systematic review and meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 44, 19-29. doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2022.11.001


Třebický, V., Fialová, J., Stella, D., Coufalová, K., Pavelka, R., Kleisner, K., Kuba, R., Štěrbová, Z. & Havlíček, J. (2019) Predictors of fighting ability inferences from faces. Frontiers in Psychology. 9:2740. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02740


Schwambergová, D., Sorokowska, A., Slámová Ž., Třebická Fialová J. Sabiniewicz, A., Nowak-Kornicka, J., Borkowska, B., Pawłowski, B., & Havlíček, J. (2021). No evidence for association between human body odour quality and immune system functioning. Psychoneuroendocrinology, 132, 105363.

Spolupráce

S. Craig Roberts

Benoist Schaal

Výuka

Seminář z etologie člověka (Seminar in human ethology) - SIS


bottom of page