top of page
Žaneta Pátková

Žaneta Pátková

Výzkumná pracovnice na PřF, FHS a FTVS UK

Žaneta Pátková je výzkumnou pracovnicí na Přírodovědecké fakultě, Fakultě humanitních studií a Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Mezi její hlavní výzkumné zájmy patří percepce obličeje, převážně v kontextu výběru partnera a posuzování potenciálních rivalů, vztah mezi vnímanými charakteristikami obličeje a zdravím, a také vliv vlastních charakteristik hodnotitelů na hodnocení druhých. Ve svém výzkumu využívá metody eye-trackingu. Doktorský titul (Teoretická a evoluční biologie) získala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a magisterský (Obecná antropologie – specializace Etologie člověka a Sociální, kulturní a lingvistická antropologie) a bakalářský (Studium humanitních vzdělanosti) titul na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Linky

Scholar

ResearchGate

Orcid

Publikace

Pátková, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Stella, D., Kleisner, K., & Havlíček, J. (2022). Attractive and healthy-looking male faces do not show higher immunoreactivity. Scientific Reports, 12(1), 18432.


 Schwambergová, D., Pátková, Ž., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Stella, D., & Havlíček, J. (2023). Immunoactivation affects perceived body odor and facial but not vocal attractiveness. Evolutionary Psychology, 21(4), 14747049231218010.

 

Schwambergová, D., Slámová, Ž., Fialová, J. T., & Havlíček, J. (2020). Role behaviorálního imunitního systému v obraně proti infekcím. Česká a Slovenská Psychiatrie, 116(5).


Třebický, V., Delplanque, S., Ferdenzi, C., Fink, B., Jelínková, L., Pátková, Ž., ... & Havlíček, J. (2023). Cross-modal associations of human body odour attractiveness with facial and vocal attractiveness provide little support for the backup signals hypothesis: A systematic review and meta-analysis. Evolution and Human Behavior, 44(1), 19-29.


Schwambergová, D., Sorokowska, A., Slámová, Ž., Fialová, J. T., Sabiniewicz, A., Nowak-Kornicka, J., ... & Havlíček, J. (2021). No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning. Psychoneuroendocrinology, 132, 105363.

bottom of page