top of page
Lucie Jelínková

Lucie Jelínková

Postgraduální studentka oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK

V rámci své dizertační práce zkoumá vliv rodičů na výběr partnera. Konkrétně se zaměřuje na
podobnost mezi partnerem/kou a rodičem opačného pohlaví v různých charakteristikách
(tělesná vůně, tvář, hlas a osobnostní charakteristiky). Zároveň se zabývá rolí tělesné vůně
v různých aspektech partnerských vztahů (např. vliv tělesné vůně na sexuální vzrušení).
Bakalářský titul získala na Přírodovědecké fakultě UK (obor Obecná biologie), kde dále
pokračovala v magisterském studiu na Katedře zoologie ve specializaci Ekologie a etologie.
V současné době je postgraduální studentkou oboru Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK.
Jejím školitelem je Jan Havlíček.

Linky

Orcid

E-mail

Publikace

Jelínková, L., & Havlíček, J. (2023, October). Early Olfactory Learning in Mammals: A Case of

Imprinting?. In Symposium of Chemical Signals in Vertebrates (pp. 273-303). Cham: Springer

International Publishing.


Třebický, V., Delplanque, S., Ferdenzi, C., Fink, B., Jelínkova, L., Patkova, Z., ... & Havlíček, J.

(2023). Cross-modal associations of human body odour attractiveness with facial and vocal

attractiveness provide littl e support for the backup signals hypothesis: a systematic review and

meta-analysis. Evol. Hum. Behav, 44, 19-29.


Kuncová, L., Štěrbová, Z., Havlíček, J., Výskyt incestu, Psychiatrie, 25(1), 15-21.


Kuncová, L., Štěrbová, Z., Havlíček, J., Vyhýbání se incestu, Psychiatrie, 25(2), 68-71.

bottom of page