top of page
Dagmar Schwambergová

Dagmar Schwambergová

Výzkumná pracovnice na Katedře zoologie PřF UK a juniorní výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví

Dagmar Schwambergová v současné době působí jako výzkumná pracovnice na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zároveň zastává pozici juniorní výzkumnice v Národním ústavu duševního zdraví. Její akademická cesta zahrnuje získání bakalářského titulu v oboru Obecná biologie, následovaného magisterským titulem v Zoologii se specializací na Ekologii a Etologii. Na Přírodovědecké fakultě UK obdržela také doktorský titul v oboru Zoologie.
Její hlavní výzkumný zájem je čich a čichová komunikace u člověka. Zaměřuje se na složité vzájemné vztahy mezi tělesnou vůní, zdravotním stavem a imunitním systémem. Zajímá se také o roli čichu v rámci behaviorálního imunitního systému, přičemž sleduje, jak náš čich ovlivňuje reakce na různé potenciální (nejen) patogenní hrozby. Kromě toho se její zájem rozšiřuje i do oblasti čichové sebe-inspekce a inspekce blízkých, v rámci nichž zkoumá četnost a situace, ve kterých lidé sami sebe nebo své blízké očichávají.

Linky

Orcid

Scholar

ResearchGate

Publikace

Schwambergová, D., Fialová, J. T., & Havlíček, J. (2024). Olfactory self-inspection: Own body odour provides cues to one's health and hygiene status. Physiology & Behavior, 114449.


Schwambergová, D., Kaňková, Š., Třebická Fialová, J., Hlaváčová, J., & Havlíček, J. (2023). Pandemic elevates sensitivity to moral disgust but not pathogen disgust. Scientific Reports, 13(1), 8206.


Schwambergová, D., Třebická Fialová J., & Havlíček, J. (2023). Olfactory mediated pathogen avoidance in mammals. In: Chemical Signals in Vertebrates XV (Schaal, B., Keller, M., Rekow, D. eds). Springer Nature, New York. pp. 207-232.


Schwambergová, D., Sorokowska, A., Slámová, Ž., Fialová, J. T., Sabiniewicz, A., Nowak-Kornicka, J., ... & Havlíček, J. (2021). No evidence for association between human body odor quality and immune system functioning. Psychoneuroendocrinology, 132, 105363.


Pátková, Ž., Schwambergová, D., Třebická Fialová, J., Třebický, V., Stella, D., Kleisner, K., & Havlíček, J. (2022). Attractive and healthy-looking male faces do not show higher immunoreactivity. Scientific Reports, 12(1), 18432


bottom of page