top of page
Jakub Fořt

Jakub Fořt

Doktorský student Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK a Psychologie na Filozofické fakultě UK

Jako student doktorských oborů Zoologie na Přírodovědecké fakultě UK a Psychologie na Filozofické fakultě UK se zabývá výzkumem sexuální orientace – zajímají ho (nejen) biologické faktory, které se podílejí na jejím vzniku, a psychologické rozdíly mezi jedinci různých sexuálních orientací. Těmto tématům se věnuje i v rámci svých disertačních projektů, v kterých zkoumá vliv prenatálních maternálních faktorů na vznik homosexuality u mužů a žen a rozdíly v psychickém zdraví u lidí s různou sexuální orientací. Vědcem se stává pod vedením Jana Havlíčka a Zuzany Štěrbové.

Linky

ResearchGate

Orcid

Publikace

Fořt, J., Flegr, J., Kuba, R., & Kaňková, Š. (2024). Fertility of Czech gay and straight men, women, and their relatives: Testing the sexually antagonistic gene hypothesis. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-024-02827-3


Valentova, J. V., Fořt, J., Freudenfeld, P., Varella, M. A. C., Amaral, B. H., & Havlíček, J. (2023). Different subgroups of homosexuality: Great ideas, little evidence, promising future. Archives of Sexual Behavior, 52(7), 3013–3018. https://doi.org/10.1007/s10508-023-02548-z


Fořt, J., & Kaňková, Š. (2021). Etiologie a evoluční teorie mužské homosexuality (Etiology and evolutionary theories of male homosexuality). Československá psychologie, 65(6), 537–557. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.6.537

bottom of page