top of page
Lecture hall seats

Výuka

Pro zájemce

Etologii člověka můžete studovat na Univerzitě Karlově na Přírodovědecké fakultě v rámci Mgr. studia zoologie (specializace etologie a ekologie) nebo v rámci Teoretické a evoluční biologie. Pro více informací ohledně studia etologie člověka na Přírodovědecké fakultě UK můžete kontaktovat doc. Jana Havlíčka, PhD. Na Fakultě humanitních studií je možné studovat etologie člověka v rámci Mgr. oboru Obecná antropologie (specializace etologie člověka). Pro více informací ohledně studia etologie člověka na Fakultě humanitních studií můžete kontaktovat Mgr. Jitku Lindovou, PhD.

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

bottom of page