top of page
Liliana Janáková

Liliana Janáková

Doktorandka psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Jako doktorandka psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je zapojena ve výzkumu na téma partnerské preference. Zajímá jí ji psychologické faktory ovlivňující výběr partnera, atraktivitu a sociální percepci. Těmto tématům se také věnuje v rámci své disertační práce, ve které zkoumá vliv červenání na sociální percepci z mezikulturní perspektivy. Vědkyní se stává pod odborným vedením Zuzany Štěrbové.

Linky

ORCID

bottom of page